Metodekatalog

Brandkadetter i Danmark afholder kvartalvise ERFA-møder for projektledere og andre samarbejdspartnere, der arbejder med unge i beredskaberne. Formålet med møderne er, at deltagerne netværker og inspirerer hinanden gennem erfaringsudveksling og vidensdeling med andre brandkadetenheder fra hele landet.

På et af disse ERFA-møder var temaet fastholdelse af kadetter. Brandkadetter i Danmark har indsamlet alle ideer og erfaringer fra mødet i et metodekatalog.

Metodekataloget skal give et overblik over projektledernes hands-on erfaringer i forhold til hvad, der virker og ikke virker samt nye ideer, når det handler om at rekruttere og fastholde unge kadetter i landets brandkadetkorps.

Læs metodekataloget her:

 

Metodekataloget kan downloades og udskrives her