Hvad er Brandkadetter i Danmark?

Hvem står bag Brandkadetter i Danmark ?
Brandkadetter i Danmark er projektkontoret for brandkadetkorps i hele landet. Projektet bæres af få lønnede medarbejdere og mange engagerede frivillige. Danske Beredskaber er projektejer på Brandkadetter i Danmark, som i perioden 2014-2017 er støttet af VELUXFONDEN og TrygFonden.

Brandkadetter i Danmarks styregruppe mødes to gange om året og består af repræsentanter fra de kommunale beredskaber, Center for Socialt Ansvar, Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen og Falck.

Hvad tilbyder Brandkadetter i Danmark?
Brandkadetter i Danmark tilbyder sparring til opstart og drift af et brandkadetkorps, strukturerede rammer med adgang til nationalt udarbejdet undervisningsmateriale samt uddannelsesbeviser. Herudover står Brandkadetter i Danmark blandt andet for afholdelse af brandkadetinstruktøruddannelsen og nationale sparringsmøder med fokus på arbejdet med unge i beredskabet. Konceptet er blevet udviklet på baggrund af indsamlede erfaringer fra hele landet samt erfaringer fra Manchester og flere års erfaringer med uddannelse af brandkadetter fra beredskaberne i Greve, København og Roskilde.

Siden opstarten er otte beredskaber i hele landet blevet en del af Brandkadetter i Danmark, og flere beredskaber er på vej til at blive en del af projektet. Hvert beredskab uddanner årligt 24 brandkadetter. Det forventes, at der er uddannet 576 brandkadetter i løbet af 2015-2017.

Formål med Brandkadetter i Danmark
Projektet har indledningsvist været båret af en motivation om at nedbringe chikanebrande og at nedbringe chikane af indsatspersonel verbalt såvel som fysisk. Undervejs i udviklingen har projektet vist sig at være langt mere vidtrækkende.

Foruden at have brandforebyggende og kriminalitetsforebyggende sigte har brandkadetkorps på tværs af landet vist sig at være både et lærings- og socialt projekt, som rummer sårbare unge i en grad, som folkeskolen kan have svært ved, uden at det stiller krav om særlige pædagogiske evner til brandmændene.

Rummeligheden opstår i det faglige fællesskab, som de unge inviteres ind i, hvor der kan udvikles gensidig respekt, forståelse og udviklingsmuligheder mellem de unge og brandmændene. Et brandkadetkorps er dog ikke kun et socialt projekt for sårbare unge. Det er også et lærings- og inkluderende projekt, der dels har til formål at støtte børn og unge i at blive kompetente og ansvarlige medborgere og dels at være en rekrutteringsplatform til beredskabet.

Overordnet set skal et brandkadetkorps:

  • Bygge bro mellem de unge og brand- og redningspersonel
  • Tilbyde aktiviteter, der kan være med til at mindske hærværkbrande
  • Give de unge en meningsfuld tilgang til uddannelse og job
  • Styrke de unges deltagelse i lokalmiljøet
  • Styrke inklusionen af sårbare unge
  • Give indsatspersonel et bredere kendskab til ungemiljøer i udsatte boligområder

 

Kontakt Brandkadetter i Danmark for mere information.