Hvad er et brandkadetkorps

Hvad er et brandkadetkorps?
Et brandkadetkorps er et tilbud til unge om at blive inviteret ind i en brandmandsverden med fokus på faglighed og fællesskab. Korpset etableres i et samarbejde mellem det lokale redningsberedskab, kommunen, folkeskoler og andre aktører.

Brandkadetkorpset har et socialt sigte og henvender sig til alle unge mellem 10 og 18 år. Korpset er designet til også at inkludere unge med skolemæssige, personlige eller sociale udfordringer.

Brandkadetter i Danmark adskiller sig fra en lang række andre sociale børne‐og ungdomsprojekter ved at være et tilbud om inddragelse i et stykke reelt voksenarbejde. Der er ikke tale om parallelle børne‐og ungdomsaktiviteter, der blot imiterer voksenarbejde, men aktiviteter, hvor de unge udøver og deltager i dele af brandmandsstabens funktioner.

I tilpassede form er kadetternes øvelser i uddannelsesforløbet bygget op efter træningsstandarder i beredskabet, og kadetterne kan på sigt deltage i udrykninger, efterslukninger og i vedligeholdelsesarbejde af brandslukningsudstyr. Derudover forventes det, at kadetterne udøver de kulturelt skabte brandmandskodeks som at give hånd, holde øjenkontakt, vise engagement og parere ordrer.