Holstebro

Brandkadetter Holstebro

Holstebro Kommune har haft brandkadetter siden 2015. Initiativet startede som et 3-årigt projekt, som nu er blevet til et permanent fritidstilbud ved Holstebro Ungdomsskole, i samarbejde med Nordvestjyllands Brandvæsen. Fra skoleåret 2018/19 vil brandkadet desuden blive udbudt som valgfag.

Kravene for at blive optaget som brandkadet er, at man minimum skal gå i 7. kl., er under 18 år og er bosiddende eller har tilknytning til Holstebro Kommune. Der er opstart to gange om året (som regel januar og august). Forløbet varer 60 timer, hvorefter man får et diplom for gennemførelse. Kadetterne mødes én gang om ugen på Beredskabsgården Særkjær i Holstebro, og kort efter opstarten er der planlagt en ryste-sammen-weekend med overnatning. Som brandkadet lærer man bl.a. om brand, redning, førstehjælp og forebyggelse. Derudover introduceres man også til andre aktører i beredskabet, fx politi, præhospital beredskab, militær mv. Brandkadetterne modtager også en workshop om fritidsjob, som en del af forløbet.

Efter at have gennemført 60-timers forløbet kan man søge om optagelse i brandkadetkorpset, hvor man kan være med indtil man fylder 18 år. Allerede som 16-årig er der desuden mulighed for at rykke op til de voksne frivillige ved Nordvestjyllands Brandvæsen.

Alle instruktører er som minimum uddannet brandmand, og underviser med fokus på vores ”brandmandskodex”: respekt, disciplin, ansvar, teamwork og fællesskab.

Man kan søge om optagelse som brandkadet ved Holstebro Ungdomsskole her

Kontakt

Rikke Søndergaard
Fritidsjobkoordinator og brandkadetkoordinator ved Holstebro Ungdomsskole
Mobil: 2274 5971
Mail: rikke.sondergaard@holstebro.dk