Frederikssund

Brandkadetter i Frederikssund

Frederikssund opstartede det første Juniorbrand hold i 2011 og er et samarbejde mellem Frederikssund Ungdomsskole og Frederiksborg Brand & Redning. Juniorbrandkorpset er en mulighed for unge mellem 12-18 år for at indgå i et sundt fællesskab og få kompetencer indenfor brand og redning, med ønske om, at de unge har lyst til at fortsætte som frivillige i Frederiksborg Brand & Redning.

Juniorbrandkorpset har en fast instruktør tilknyttet, der assisteres af tidligere juniorer, som nu er grunduddannede og indgår som instruktørassistenter.

Kursets sigte er at give de unge nogle sunde interesser, styrke deres selvværd, tilbyde dem noget fornuftigt at tage sig til i deres fritid og en socialiseringsproces, der bygger på brandfolkenes kodeks.

Juniorbrandkorpset oprettes en gang om året og varer fra september til maj med en ugentlig undervisningsgang og en afsluttende opvisning med familie og direktøren fra Frederiksborg Brand & Redning.

 

Kontakt
Muneeza Rosendahl
Strategi og Koordination, Frederiksborg Brand & Redning
Mobil: 2499 1540
Mail: mdyro@Fbbr.dk