ERFA møder

ERFA møderne afholdes kvartalsvis og er for alle projektledere og samarbejdspartnere, der arbejder med børn og unge i beredskabet.

Møderne bruges til vidensdeling, erfaringsudveksling samt netværk.

Næste møde afholdes den 16. august 2018.

Brandkadetter i Danmark er tovholder og katalysator på ERFA møderne.