ERFA møder

ERFA møderne afholdes kvartalsvis og er for alle projektledere og samarbejdspartnere, der er tilknyttet projekt Brandkadetter i Danmark.

Møderne bruges til vidensdeling, erfaringsudveksling samt netværk.

Brandkadetter i Danmark er tovholder og katalysator på ERFA møderne.