ERFA møder

ERFA møderne afholdes kvartalsvis og er for alle projektledere og samarbejdspartnere, der arbejder med børn og unge i beredskabet.

Møderne bruges til vidensdeling, erfaringsudveksling samt netværk.

Næste møde afholdes den 26. februar 2019.

Brandkadetter i Danmark er tovholder og katalysator på ERFA møderne.

Kontakt Brandkadetter i Danmark hvis du ønsker at deltage.