Bliv hjælpeinstruktør

 

Bemærk: det er ikke  muligt at indstille brandkadetter til hjælpeinstruktørforløbet 2018! Datoen for det næste hjælpeinstruktørforløb er ikke fastlagt. 

 

Brandkadetter i Danmark tilbyder endnu engang et forløb til uddannede brandkadetter, der gerne vil være hjælpeinstruktører for nye kadetter.

Målet med forløbet er at udvikle og afholde en fastholdelsesaktivitet som et element i projekt Brandkadetter i Danmark, hvor der er fokus på ung-til-ung læring og styrkelse af interessen for frivilligt arbejde. Aktiviteten skal samtidig bidrage til at fastholde de unge i en meningsfuld aktivitet og et meningsfuldt fællesskab i beredskabet.

Forløbet kommer til at strække sig over tre faser:

 1. Undervisningsdel 1 med overnatning. Her opnår de unge en grundlæggende viden om læring, opbygning og tilrettelæggelse af lektionsplaner samt praktiske øvelser, de kan anvende i arbejdet med at undervise andre unge. Selve undervisningen veksler mellem korte oplæg samt praktiske undervisningsøvelser med sparring og refleksion.
 2. Praksisperiode på brandstationen, hvor den unge skal fungere som hjælpeinstruktør i undervisningen af nye kadetter, klassekammerater og civilsamfundet med ’ung-til-ung’ læring under vingerne af en mentor.
 3. Undervisningsdel 2 med overnatning. Denne del tager udgangspunkt i de unges praksisperiode, hvor de unge får mulighed for at erfaringsudveksle og sparre med hinanden samt får viden om ung-til-ung læring. Forløbet afsluttes med en eksamen, hvor de unges opnåede kompetencer skal vurderes. De unge får et bevis for bestået aktivitet og kan nu kalde sig hjælpeinstruktører i brandkadetkorpset.

Hvem kan blive hjælpeinstruktør

For at deltage på hjælpeinstruktørforløbet skal den unge:

 • Have gennemført brandkadetuddannelsen i et brandkadetkorps eller ungdomsbrandkorps i Danmark
 • Have været en del af et brandkadetkorps i minimum seks måneder og herved udvist engagement i forhold til at lære nyt og vist interesse for det beredskabsfaglige område. Der kan gives dispensation efter individuel vurdering, såfremt den unge ikke har været tilknyttet brandkadetkorpset i minimum seks måneder
 • Vist interesse for at påtage sig holdlederrollen under øvelser og træning
 • Være under 18 år
 • Kunne deltage i begge undervisningsweekender

Hvor og hvornår

Hjælpeinstruktørforløbet afholdes i Herning i følgende to weekender:

 • 21. – 23. september 2018
 • 16. – 18. november 2018

Den unge skal møde i Herning fredag aften begge weekender. Den unges transportomkostninger bliver dækket af Brandkadetter i Danmark (almindelig togudgift).

Hvad kræver det af brandkadetkorpset/ungdomsbrandkorpset

I hvert beredskab skal der udnævnes en ansvarlig leder, der påtager sig rollen som mentor.

Mentorens rolle er at:

 • Sikre at den unge udfører sine opgaver i løbet af praksisperioden, samt at der afsættes tid til det
 • Være til rådighed for den unge i forhold til spørgsmål, opfølgning og evaluering
 • Hjælpe den unge med at planlægge og udføre minimum to dele af to forskellige undervisningslektioner sammen med en eller flere instruktører
 • Sørge for at den unges kompetencer udvikles ved at observere den unge samt give løbende sparring
 • Udfylde den unges logbog

Mentoren skal ikke deltage i de to undervisningsweekender.

Hvert korps beslutter selv, hvorvidt de udpeger en mentor pr. hjælpeinstruktør, eller om mentoren er ansvarlige for alle de indstillede hjælpeinstruktører.

Indstil en brandkadet til hjælpeinstruktør

Projektlederen/koordinatoren kan indstille en brandkadet til at blive hjælpeinstruktør. Efter at brandkadetten er blevet indstillet får den unge tilsendt en kompetenceprofil, som skal udfyldes af den unge.

Hvert brandkadetkorps/ungdomsbrandkorps kan indstille op til fire brandkadetter til at blive hjælpeinstruktører. Det betyder ikke nødvendigvis at brandkadetten får en plads på forløbet, blot fordi kadetten er blevet indstillet. Det afhænger af hvor mange indstillinger, der kommer i alt, da der er et begrænset antal pladser på forløbet.

Sidste frist for at indstille en brandkadet er den 1. juli 2018

Læs vores Privatlivspolitik der beskriver, hvordan vi behandler og opbevarer oplysninger. Vores Privatlivspolitik findes her